Rozdělávání ohně v pravěku

Ve čtvrtek 12.10 si žáci šestých tříd vyzkoušeli rozdělávání ohně primitivním způsobem. Po vzoru původních národů a pravěkých lidí třeli oheň pomocí třecích dřev, pouze dlaněmi a pomocí luku. Vzhledem k tomu, že se jedná o fyzicky poměrně náročné výkony, děvčata si vyzkoušela  křesání ohně do troudu pomocí křesadla a pazourku.

Z jisker jsme pak rozfoukávali oheň do plamenů pomocí suché trávy, nebo lipového lýka. Myslím, že všichni si uvědomili, co oheň pro naše předky v minulosti znamenal a že to nebylo " zadarmo". Musím pochválit všechny děti, které do toho šly naplno, a kterým se podařilo oheň rozdělat. Na pár fotografiích můžete vidět jak to šlo :-)    Jan Bejček