Šesťáci ve Sládečkově vlastivědném muzeu

V úterý 4. 2. a ve středu 5. 2. navštívili žáci 6. A a 6. B Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Účelem návštěvy byla výstava, která představuje archeologické nálezy germánského osídlení v našem regionu na přelomu století, tedy v době, kdy Germáni obchodovali, bojovali a umírali v bojích s mocnou Římskou říší.

Měli jsme možnost se seznámit se životem Germánů, s jejich božstvy, se stylem jejich oblékání a účesů. Někteří si vyzkoušeli římskou helmici, zkusili vyrobit katapult, či si potěžkali štít římského legionáře. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že nedaleko Tuchlovic se našli archeologické pozůstatky z osídlení Germány. Celá výstava byla doplněním a zpestřením výuky dějepisu.