setkání rodičů budoucích prvňáků

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU DO TŘÍD pro školní rok 2019/2020
1.A Mgr. Venuše Kratochvílová žáci zápisových čísel: 36,40,29,2,23,8,3,20,32,11,33,6,5,27,31,12,37,19,13  ( 9 dívek + 10 chlapců)
 
1.B Mgr Marie Nedvědová žáci zápisových čísel: 7,24,4,39,15,10,42,16,1,9,25,17,38,18,26,30,14,35 (9 dívek + 9 chlapců)
Shrnutí informační schůzky a potřeby pro budoucí prvňáčky viz pdf níže: