SPOLEČNĚ RUKU V RUCE

Toto je heslo letošního školního roku. Společně ruku v ruce s dětmi, učiteli a rodiči bychom chtěli rozvíjet žákovské dovednosti a znalosti, ale i učit se jeden od druhého, spolupracovat a pomáhat si, což je podtitulkem hlavního tématu. Rádi bychom se letos zaměřili na práci ve skupinách, rozvíjení týmových dovedností, spolupráci mezi žáky v běžných hodinách i při projektech, na spolupráci zástupců dětí s učiteli v žákovském parlamentu, na pomoc jiným (i v rámci výtěžku z vánočního jarmarku) nebo pomoc planetě Zemi (např v projektech ke Dni Země) a další. V tomto duchu se ponese celý školní rok. Rádi bychom, aby pro děti bylo přirozené spolupracovat tam, kde je to možné a vhodné, a pomáhat sobě i jiným. 

Nejstarší žáci letos uvedli 40 prvňáčků do jejich tříd. Přejeme jim, aby se u nás ve škole cítili dobře a zažívali ten nádherný úžas z poznání. Totéž přeji i novým žákům v jiných třídách. Všechny děti měly dnes možnost získat bonusové kartičky za různé aktivity, které souvisely s tématem roku. Na nich získaly výhody, jako například kamaráda "na telefonu"při zkoušení a podobně. Nemusím zdůrazňovat, že o bonusy byl veliký zájem.

Pro všechny příchozí bylo připravené malé občerstvení v podobě párečků, kávy a citronád a také různé speciality, sladké i slané, od všech učitelů. I přes občasné zkrápění dešťovými kapkami se přechod z prázdnin do školních lavic myslím povedl a chtěl bych zde poděkovat všem, kteří se na hladkém průběhu podíleli.

V následujících dnech nás čeká spousta práce a věřím, že i radosti. Doufám, že se na to těšíte alespoň tak jako já a že do všeho půjdeme společně, ruku v ruce.

Jan Bejček

Ve fotogalerii "Společně ruku v ruce" najdete fotografie z prvního školního dne díky paní Jiráskové a J. Bejčka