Techmánie 6.12.2019

V pátek 6. 12. 2019 se žáci 9. třídy a 7.B vydali v rámci obohacení výuky fyziky, chemie a zeměpisu do Techmania Science Center v Plzni. Seznámili jsme se s akustikou, optikou, nakloněnou rovinou a nebo třeba kladkou. Vyzkoušeli jsme si, jak fungují různé typy motorů, stavěli stavbu tak, aby odolala zemětřesení, zkoumali jsme, jak funguje aerodynamická síla, jak postavit mostní konstrukci, aby nespadla. Někteří zkoušeli hledat lék, aby nebylo vyhubeno lidstvo.

Během dopoledne jsme zábavnou formou pomocí kombinace všech vjemů experimentovali a poznávali, jak funguje svět kolem nás, a vyzkoušeli si fyzikální zákonitosti v praxi. V expozici „Pod hladinou“ jsme mohli experimentovat s tím, jaké síly působí na mořích a oceánech. Zkusili jsme vytvářet vlny, tsunami a mořské víry. Někteří se věnovali netradičnímu poznávání chemie. Všem žákům se dopolední netradiční praktická výuka v Techmaii líbila. Celý pobyt ve výukovém experimentálním centru jsme zakončili zhlédnutím Van de Graaffova generátoru.

Fotogalerie viz třídy 9.A a 7.B