Třídní schůzky rodičů + volby do školské rady

čt.20.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKA I.st od 16:00 hod.  ( třída 1.A od 17:00 hod.)

TŘÍDNÍ SCHŮZKA II.st od 17:00 hod.

( elektronická žákovská knížka, přístup, práce s ní...., volby do školské rady)

Volby do školské rady při ZŠ Tuchlovice proběhnou dne 20.9.2018 od 15:30:00 hod. do 18:00 hod v učebně IT. Z řad zákonných zástupců budou voleni dva zástupci na základě tajného hlasování. Volební lístky obdrží oprávněné osoby v prostorách volební místnosti. Níže uvádíme kandidáty do školské rady z řad zákonných zástupců.

KANDIDÁTNÍ LISTINA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLSKÉ RADY:

paní Jana Barášková

paní Jindřiška Kaftanová

pan Jaroslav Kettner

paní Irena Smržová

pan Radek Šitta

paní Lucie Zikmundová

                                                  za volební komisi Mgr. Martina Holečková