Vánoční jarmark 2019

Ve středu 11.12. jsme se setkali na nádvoří naší školy společně s rodiči na tradičním Vánočním jarmarku. Akce byla spojena stejně jako v loňském roce s celostátním projektem "Česko zpívá koledy". Co nového přinesl letošní ročník? Díky výbornému nápadu dětí ze školního parlamentu prostor nádvoří školy oživilo 16 vánočních stromků. Získali jsme je sponzorsky od Lesní správy Lány. Moc děkujeme! Každá třída vyzdobila svůj vánoční stromek. Také již tradičně zaplnily nádvoří školy stánky, ve kterých děti prezentovaly své vánoční výrobky. Nechyběla pěvecká a pohybová vystoupení našich prvňáčků a druhých tříd. Společně také vystoupil sbor pod vedením paní učitelky Dany Korfové. Sotva jsme si dali horký čaj nebo svařené víno, přiblížila se 18. hodina, kdy jsme společně za doprovodu Jaroslavy Polákové zazpívali tradiční české vánoční koledy společně s mnoha lidmi v celé České republice. Kolikahlasý že to byl sbor? Odhadem tak 400 malých i velkých zpěváků vyslalo svůj hlas k nebi. To není málo! Děkujeme za vaši milou podporu. Kladenský deník nás odměnil sladkou dobrůtkou.

Naše škola zase mezi vás rozdala 300 kovových placek jako péefko s logem letošního školního roku "Společně ruku v ruce". Jinak to totiž ve výchově budoucích generací ani nejde. To, že podporujete naše aktivity, je toho důkazem.

Děkujeme za to a přejeme pohodové předvánoční dny. Jan Bejček

Fotografie z Jarmarku od paní Jany Jiráskové, Vladimíra Sedláka a Dany Korfové v galerii.