Ve spárech orla

 

Nebojte se, orel  - přesněji orlice - se jmenovala Mařenka a její obdivuhodné pařáty ani zobák nikomu neublížily.

Orel mořský spolu s puštíkem bělavým, sovou pálenou a poštolkou vrabčí byli součástí programu o dravých ptácích, který jsme dnes se všemi dětmi z druhého stupně zhlédli v tělocvičně. Majitel, sokolník, představil dětem své svěřence, promluvil o zvláštnostech ptačího těla i o životě dravců a jejich důležitosti pro rovnováhu v přírodě. Děti si zblízka prohlédli ptačí kostru, vycpané mládě orla i vajíčka. Největším zážitkem pro všechny bylo, když dravci postupně předváděli svůj let. Puštík svým tichým letem proplouval těsně nad hlavami užaslých dětí, od orlích křídel se zvedal vítr. Kromě toho si řada dětí i učitelů mohla půjčit koženou sokolnickou rukavici a vyzkoušet si, jaké to je, když na ruce přistane velká sova nebo orel.  Sovu pálenou Aranku si děti posílali přes tělocvičnu jako míček, teprve půlročnímu  puštíkovi se nejvíc líbilo na obroučce basketbalového koše.

Všichni jsme uvítali možnost se zblízka seznámit s vzácnými dravci, které bychom v přírodě jen těžko zahlédli. ( pár fotek najdete v galerii)

                                                                    Mgr. Pavlína Opatrná