Vitana Byšice a Mělník

Krajská hospodářská komora Střední Čechy umožnila letos zdarma školám návštěvu vybraných firem. My jsme z nabídky vybrali potravinářský podnik Vitana v Byšicích. Před samotnou exkurzí jsme navštívili ještě město Mělník, kde nám na komentované vycházce pracovník muzea Mgr. Lukáš Snopek velmi poutavě vyprávěl o zajímavých místech Mělníka a historických souvislostech. Před jedenáctou hodinou jsme se již oblékali do návleků, čepiček a plášťů, abychom mohli procházet provozem ve Vitaně. Mnozí by jistě uvítali ještě roušku, protože nelibě nesli pach worcestrové omáčky, který se s velkou intenzitou vznášel v celé druhé části areálu. Viděli jsme míchání směsí, jejich balení, sklad surovin i expediční sklad - obrazovou dokumentaci bohužel nemáme, protože do provozu není dovoleno vnášet jakékoli předměty, které by mohly upadnout - tedy mobilní telefony, sundat jsme museli všechny šperky, hodinky apod. Na fotce ale můžete aspoň vidět, jak to žákům 9. A, 9. B a 8. A slušelo v jednorázových oblečcích :-)

Mgr. Olga Kačenková