VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 a na základě Volebního řádu ŠR při ZŠ Tuchlovice, okres Kladno,  proběhly ve čtvrtek 20.9.2018 od 15.30 do 18.00 hodin v prostorách  budovy ředitelství školy volby do školské rady z řad zákonných zástupců.

Volební komise pracovala ve složení: Mgr. Martina Holečková, Mgr. Pavla Frolíková, Radka Týčová.

Volební lístky obdrželi zákonní zástupci na třídních schůzkách rodičů 20.9.2018. Voleb se zúčastnilo 112 voličů, z toho bylo 112 platných hlasovacích lístků.

Přehled kandidátů a přiřazených hlasů:

paní Jana Barášková - 51 hlasů

paní Jindřiška Kaftanová - 21 hlasů

pan Jaroslav Kettner - 45 hlasů

paní Irena Smržová - 29 hlasů

pan Radek Šitta - 51 hlasů

paní Lucie Zikmundová - 14

Do školské rady byli za zákonné zástupce zvoleni tito kandidáti:

paní Jana Barášková

pan Radek Šitta

Ve středu 19.9. 2018 proběhly volby do školské rady z řad pedagogů. Voleb se zúčastnilo 15 voličů.

Za pedagogy byly do školské rady zvoleny Mgr. Jana Drechslerová a Mgr. Dana Šebestová počtem 15 hlasů.

                                                   Mgr. Jan Bejček, ředitel školy

paní Jana Barášková

paní Jindřiška Kaftanová

pan Jaroslav Kettner

paní Irena Smržová

pan Radek Šitta

paní Lucie ZikmundováVíce zde: https://www.zstuchlovice.cz/news/tridni-schuzky-rodicu-volby-do-skolske-rady/
 

paní Jana Barášková

paní Jindřiška Kaftanová

pan Jaroslav Kettner

paní Irena Smržová

pan Radek Šitta

paní Lucie ZikmundováVíce zde: https://www.zstuchlovice.cz/news/tridni-schuzky-rodicu-volby-do-skolske-rady/

paní Jana Barášková

paní Jindřiška Kaftanová

pan Jaroslav Kettner

paní Irena Smržová

pan Radek Šitta

paní Lucie ZikmundováVíce zde: https://www.zstuchlovice.cz/news/tridni-schuzky-rodicu-volby-do-skolske-rady/