Výsledky přijímacích řízení našich žáků

Výsledky přijímacího řízení

 

V letošním školním roce se hlásilo z naší školy na střední školy a střední odborná učiliště celkem 34 uchazečů. Z tohoto počtu má 28 z nich zájem o studijní obor a 6 o obor učební.

Všichni žáci byli do škol přijati v prvním kole přijímacího řízení. Většina uchazečů zvolila pro své další studium střední školu či střední odborné učiliště v Kladně.

 

 

 

Mgr. I. Coufalová

kariérová poradkyně