Zahájení "ROKU POKUSŮ" 1.9.2015

1.září viděno objektivem paní Jiráskové ve fotogalerii :-)

Nový školní rok 2015/2016 v jsme nazvali "Rok pokusů". Rádi bychom v jeho průběhu uskutečnili řadu projektů a pokusů, a to nejen ve fyzice a v chemii, ale i v dalších předmětech.

Hned první den školy trochu připomínal chemickou laboratoř. Na stolcích s občerstvením stály zkumavky a chemická aparatura a někteří učitelé v bílých pláštích nalévali odvážným dětem citronádu nevšedních barev.

Každý žák měl také jeden pokus vytáhnout si z kouzelného klobouku lísteček, který ho omluví ze zkoušení. Nabrat sílu k novým pokusům mohli rodiče i děti u kávy, čaje nebo sladkých croissantů. Poděkování za ně patří panu Šifrovi.

Slavnostní zahájení školního roku si nechali ujít jen tři žáci z celkového počtu dvou set sedmdesáti. I rodičů přišlo hodně, hlavně ti, kteří přivedli do první třídy nové školáčky. Jejich nesmělé krůčky zaštítili tradičně deváťáci, kteří je odvedli do lavic, kde na ně čekaly krásné knížky s malovanými příběhy věnované obecním úřadem. Starosta obce také předal s poděkováním květinu Mileně Reckziegelové.

Z mnoha úst zaznělo přání úspěšného školního roku, ke kterému se také rád připojuji.

                       Mgr. Jan Bejček