Zápis do 1. třídy

Ve dnech 22. a 23. ledna 2016 proběhl zápis do 1. třídy ZŠ Tuchlovice. Na základně rozhodnutí ředitele školy bylo přijato 36 dětí pod registračními čísly: Zá 1/16 - 13/16, 16/16, 17/16, 18/16, 22/16 - 31/16, 34/16 - 41/16.

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme dvě první třídy :-)

                                                                 Mgr. Jan Bejček