ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Pro školní rok 2017/2018 bylo zapsáno a přijato do prvního ročníku 25 žáků těchto čísel jednacích:

Zá 17/1,17/2,17/3,17/4,17/5,17/6,17/7,17/8,17/9,17/10,17/11,17/12,17/13,17/14,17/15,17/16,17/17,17/18,17/19,17/20,17/22,17/23,17/24,

17/25,17/26   Mgr. Jan Bejček