Zhodnocení tandemové výuky v uplynulém roce

Projekt Tandemy 2.0

 

Od září 2014 do března 2015 byla naše škola díky mým aktivitám (projekt Heuréka, který navštěvuji o víkendech ve svém volném čase) zapojena do projektu Elixír do škol – Tandemy 2.0 financovaného Nadací Depositum Bonum. Naše škola byla jednou z pouhých 17 škol v republice, na kterých projekt Tandemy 2.0 běžel. Bohužel kvůli finančním problémům Nadace Depositum Bonum byl na naší škole projekt v březnu předčasně ukončen. A ze stejných důvodů v červnu skončil zcela.

V rámci projektu Tandemy 2.0 byl vždy ve středu v hodinách fyziky v 6. A, 7. B., 8. A, 9. A a 9. B přítomen asistent Bc. Petr Kolář, student 4. ročníku MFF UK, který mi pomáhal s přípravou pokusů a zpestřením výuky. Společně jsme chystali zajímavé experimenty, asistent spolupracoval i na Dni otevřených dveří při oslavách školy, přicházel s inovativními nápady.

            Projekt podporoval zkvalitnění práce učitele i zajištěním mentorské podpory, kterou jsem velmi vítala. Mgr. Jakub Švec chodil po domluvě na náslechy do hodin a následně je se mnou rozebíral. Díky Tandemům získala naše škola finance na nákup nových fyzikálních pomůcek – máme např. novou vakuovou nádobu a digitální multimetry pro žáky. Projekt byl velmi časově náročný, neboť jeho součástí byla i setkání a výměna zkušeností všech účastníků v Českém Štenberku (celkem 2 x 4 dny, z toho pouze 1 školní výuky). Dále se setkávali zvlášť pouze zúčastnění učitelé na tzv. Čajích o šesté na MFF UK (po večerech).

Součástí projektu bylo i zjišťování názoru žáků na výuku fyziky a zájem dětí o ni – s výsledky evaluace už jsme ale po skončení projektu seznámeni nebyli.

Celý koncept párové výuky mi byl velmi sympatický, myslím, že jej vítali i žáci. Je velká škoda, že není dostatek financí na pokračování tohoto či podobného projektu.

Mgr. Olga Kaenková

         

 

Mgr. Olga Kačenková