Seznam zapsaných žáků do prvního ročníku pro školní  rok 2018/2019
           
  Mgr. Jaroslava Fialová   Mgr. Irena Lažanová    
  I.A   I.B    
  číslo jednací:   číslo jednací:    
1 Č.j. Zá  3/2018 1 Č.j. Zá  1/2018    
2 Č.j. Zá  5/2018 2 Č.j. Zá  2/2018    
3 Č.j. Zá  7/2018 3 Č.j. Zá  4/2018    
4 Č.j. Zá  9/2018 4 Č.j. Zá  6/2018    
5 Č.j. Zá 10/2018 5 Č.j. Zá  8/2018    
6 Č.j. Zá 13/2018 6 Č.j. Zá 11/2018    
7 Č.j. Zá 14/2018 7 Č.j. Zá 12/2018    
8 Č.j. Zá 17/2018 8 Č.j. Zá 15/2018    
9 Č.j. Zá 20/2018 9 Č.j. Zá 16/2018    
10 Č.j. Zá 21/2018 10 Č.j. Zá 18/2018    
11 Č.j. Zá 23/2018 11 Č.j. Zá 19/2018    
12 Č.j. Zá 25/2018 12 Č.j. Zá 22/2018    
13 Č.j. Zá 29/2018 13 Č.j. Zá 24/2018    
14 Č.j. Zá 31/2018 14 Č.j. Zá 26/2018    
15 Č.j. Zá 32/2018 15 Č.j. Zá 27/2018    
16 Č.j. Zá 33/2018 16 Č.j. Zá 28/2018    
17 Č.j. Zá 36/2018 17 Č.j. Zá 30/2018    
18 Č.j. Zá 37/2018 18 Č.j. Zá 35/2018    
19 Č.j. Zá 40/2018 19 Č.j. Zá 38/2018    

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY

K zápisu se musí dostavit rodič či zákonný zástupce s dítětem a to i v tom případě, když žádá o odklad povinné školní docházky.

1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy.

2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.

3. Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů .

4.  O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel příslušné školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.

5.  Období umožňující zapsat dítě do l. třídy začíná dnem 01. 04. 2018 a končí dnem 30. 04. 2018. Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do l. tříd pro školní rok 2018/2019 a zveřejní pod evidenčním číslem na webových stránkách školy seznam přijatých žáků.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

1. Rodiče se s dítětem dostaví k řádnému zápisu, který absolvují v plném rozsahu tak jako děti, jejichž rodiče o odklad povinné školní docházky nežádají. Pokud s sebou mají všechny stanovené podklady dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (žádost rodičů společně s vyjádřením o odkladu povinné školní docházky vystaveném školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo klinickým psychologem), požádají ihned ředitele školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

2. Součástí zápisového lístku je kolonka, kde je nutné vyplnit, zda rodiče dítěte žádají odklad povinné školní docházky či nikoli.

3. Pokud ano, vyplní na místě žádost o odklad povinné školní docházky.

4. Nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti  se zákonný zástupce  dostaví za ředitelem školy s vyjádřením o odkladu povinné školní docházky vystaveném školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo klinickým psychologem. Nejpozději však mohou rodiče zažádat o odklad školní docházky do 31. 05. 2018.

5. Po předložení všech výše uvedených náležitostí vystaví ředitel školy „Povolení odložení povinné školní docházky o jeden rok", které zároveň dokladuje, že rodiče nezanedbávají svévolně povinnou školní docházku svého dítěte.

DOKUMENTY

Desatero pro rodiče.pdf (443606)
Dotaznik pro rodice.pdf (136861)
Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf (602244)
zadost_o_prijeti.pdf (601130)