Husovy stopy 600 let od upálení Mistra Jana Husa

Propagační a vzdělávací kampaň „Husovy stopy“ ve školách a dalších organizacích

Můžete se s nimi setkat i v naší škole v pavilonu P2  :-)

Jedná se o nalepovací plochy na podlahy škol, muzeí, knihoven a obchodů ve tvaru velkých husích stop, kde na konci je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“ a odkaz na webové stránky husovystopy.cz.
Stopy obsahují těchto 12 hodnot Jana Husa, které po sobě (nejen) českému národu zanechal jako dědictví: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST. Tato slova vyvolávají různé asociace, představy a emoce, a o to právě jde – vyvést lidi z netečnosti a přivést je k otazníkům života. Lidé mají svobodu se k odkazu Jana Husa zachovat třemi způsoby. Mohou si těchto stop nevšímat či je ignorovat. Mohou jimi pohrdat a způsobem svého života je pošlapat. Nebo mohou tyto hodnoty přijmout a   postavit se na ně. To znamená podle nich žít.
Chceme poukázat na to, že Hus nebojoval jen proti neřádům v církvi a společnosti, ale především přinesl pozitivní hodnoty lidem, kterým se věnoval.