Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Naše škola je v programu zapojena více jak 6 let. Díky sběru recyklovatelného materiálu jsme získali přes body hodnotné ceny například pro odměny na konci školního roku :-)