Šablony OP VVV

Koncem února nám byla přiznána dotace v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na  osobnostně profesní rozvoj pedagogů a  společné vzdělávání dětí a žáků.