Tandemová výuka

Projekt Tandemy 2.0

Od září 2014 do března 2015 byla naše škola díky mým aktivitám (projekt Heuréka, který navštěvuji o víkendech ve svém volném čase) zapojena do projektu Elixír do škol – Tandemy 2.0 financovaného Nadací Depositum Bonum. Naše škola byla jednou z pouhých 17 škol v republice, na kterých projekt Tandemy 2.0 běžel. Bohužel kvůli finančním problémům Nadace Depositum Bonum byl na naší škole projekt v březnu předčasně ukončen. A ze stejných důvodů v červnu skončil zcela.

V rámci projektu Tandemy 2.0 byl vždy ve středu v hodinách fyziky v 6. A, 7. B., 8. A, 9. A a 9. B přítomen asistent Bc. Petr Kolář, student 4. ročníku MFF UK, který mi pomáhal s přípravou pokusů a zpestřením výuky. Společně jsme chystali zajímavé experimenty, asistent spolupracoval i na Dni otevřených dveří při oslavách školy, přicházel s inovativními nápady.

            Projekt podporoval zkvalitnění práce učitele i zajištěním mentorské podpory, kterou jsem velmi vítala. Mgr. Jakub Švec chodil po domluvě na náslechy do hodin a následně je se mnou rozebíral. Díky Tandemům získala naše škola finance na nákup nových fyzikálních pomůcek – máme např. novou vakuovou nádobu a digitální multimetry pro žáky. Projekt byl velmi časově náročný, neboť jeho součástí byla i setkání a výměna zkušeností všech účastníků v Českém Štenberku (celkem 2 x 4 dny, z toho pouze 1 školní výuky). Dále se setkávali zvlášť pouze zúčastnění učitelé na tzv. Čajích o šesté na MFF UK (po večerech).

Součástí projektu bylo i zjišťování názoru žáků na výuku fyziky a zájem dětí o ni – s výsledky evaluace už jsme ale po skončení projektu seznámeni nebyli.

Celý koncept párové výuky mi byl velmi sympatický, myslím, že jej vítali i žáci. Je velká škoda, že není dostatek financí na pokračování tohoto či podobného projektu.    Mgr. Olga Kačenková

         

Od září 2014 do března 2015 byla naše škola díky mým aktivitám (projekt Heuréka, který navštěvuji o víkendech ve svém volném čase) zapojena do projektu Elixír do škol – Tandemy 2.0 financovaného Nadací Depositum Bonum. Naše škola byla jednou z pouhých 17 škol v republice, na kterých projekt Tandemy 2.0 běžel. Bohužel kvůli finančním problémům Nadace Depositum Bonum byl na naší škole projekt v březnu předčasně ukončen. A ze stejných důvodů v červnu skončil zcela.

V rámci projektu Tandemy 2.0 byl vždy ve středu v hodinách fyziky v 6. A, 7. B., 8. A, 9. A a 9. B přítomen asistent Bc. Petr Kolář, student 4. ročníku MFF UK, který mi pomáhal s přípravou pokusů a zpestřením výuky. Společně jsme chystali zajímavé experimenty, asistent spolupracoval i na Dni otevřených dveří při oslavách školy, přicházel s inovativními nápady.

            Projekt podporoval zkvalitnění práce učitele i zajištěním mentorské podpory, kterou jsem velmi vítala. Mgr. Jakub Švec chodil po domluvě na náslechy do hodin a následně je se mnou rozebíral. Díky Tandemům získala naše škola finance na nákup nových fyzikálních pomůcek – máme např. novou vakuovou nádobu a digitální multimetry pro žáky. Projekt byl velmi časově náročný, neboť jeho součástí byla i setkání a výměna zkušeností všech účastníků v Českém Štenberku (celkem 2 x 4 dny, z toho pouze 1 školní výuky). Dále se setkávali zvlášť pouze zúčastnění učitelé na tzv. Čajích o šesté na MFF UK (po večerech).

Součástí projektu bylo i zjišťování názoru žáků na výuku fyziky a zájem dětí o ni – s výsledky evaluace už jsme ale po skončení projektu seznámeni nebyli.

Celý koncept párové výuky mi byl velmi sympatický, myslím, že jej vítali i žáci. Je velká škoda, že není dostatek financí na pokračování tohoto či podobného projektu.

           

 

Mgr. Olga Kačenková

Vážení rodiče,
s potěšením Vám oznamuji, že třídy druhého stupně budou v letošním školním roce 2014/2015 zapojeny do projektu Elixír do škol, financovaného Nadací Depositum Bonum, který se zaměřuje na zkvalitnění výuky fyziky v českých školách. V rámci projektu Tandemy 2.0 získá naše škola asistenta do hodin fyziky, který bude spolupracovat s paní učitelkou Mgr. Olgou Kačenkovou. Společně budou připravovat výuku, experimenty a zajímavé pokusy. Asistenti jsou studenti učitelství fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK, kteří chtějí své nadšení pro fyziku předávat dále.
Cílem tohoto unikátního projektu je zatraktivnit výuku fyziky a zájem dětí o ni. Naše škola je jednou ze 17 škol v České republice, které se projektu Tandemy účastní. Součástí projektu bude i zjišťování názoru žáků na výuku a na projekt jako takový.
Nadace Depositum Bonum byla založena Českou spořitelnou, která do ní převedla 1,45 miliardy Kč z nevyzvednutých anonymních vkladních knížek. Nadace si klade za cíl zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory a zlepšit kvalitu jejich výuky, posílit prestiž profese učitele a zvýšit povědomí o klíčovém významu školství pro budoucnost země. Více informací o Nadaci se můžete dozvědět na www.nadacedb.cz.
Vážení rodiče, věřím, že projekt přispěje k tomu, aby se Vašemu dítěti na naší škole ještě více líbilo. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte prosím kontaktovat Mgr. Olgu Kačenkovou, vedení školy, či paní RNDr. Irenu Dvořákovou, Ph.D. (irena.dvorakova mff.cuni.cz), která je hlavním metodikem projektu a na kterou rovněž směřujte Vaše případné komentáře k fungování a zacílení projektu.
Mgr. Jan Bejček