Technické odpoledne v Žehrovicích

Dne 1.12.2015 se účastnilo družstvo  5 dětí ( 3.A - Lucie Barášková, 3.B - Matyáš Herda, 4. třída - Filip Frolík, Václav Kindl) s p. vychovatelkou  Fialovou  Technického dopoledne, pořádaného ZŠ  Kamenné  Žehrovice. Účastnily se žáci ZŠ Lány, Stochov, Doksy, Kačice a Kamenné Žehrovice. Bylo to soutěživé dopoledne, kde jsme se ale všichni také dozvěděli plno zajímavých novinek, především o 3 D tiskárně. Děti si ji mohly prohlídnout, bylo nám názorně vysvětleno, jak funguje, co vše dokáže  a jaký je to velký pomocník do budoucnosti, co se týče pomoci nemocným lidem, výroby náhradních endoprotéz nebo dokonce orgánů lidského tělo. Děti byly taktéž poučeni o bezpečnosti práce, hravou formou jsme si názorně představili a vysvětlili ochranné pomůcky. Čekalo nás ovšem také velice dobré pohoštění od místní školní jídelny a pak se pokračovalo dále. Téma bylo výstavba městečka. K dispozici bylo Lego, dřevěná stavebnice, stavebnice, kde si mohly děti "postavit dům" z cihel , anebo mohly vyrábět město i z polystyrenu, který  si mohly nařezat na řezačce. Nakonec bylo vyhlášení nejlepšího týmu. Naše družstvo si odvezlo první místo.

Děti byly spokojeny, užily jsme si to i my pedagogové. Ráda bych poděkovala ŽŠ  Kamenné Žehrovice za skvělou organizaci, vstřícný a milý přístup, bylo nám u nich dobře.     Kateřina Fialová

Fotografie : V galerii "Technické dopoledne"