Výzva 47 IROP - odborné učebny

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v  Základní škole Tuchlovice, okres Kladno

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003988

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo především modernizací učeben cizích jazyků, přírodních věd, kreativního klubu  - dílen a zajištěním vnitřní konektivity školy.