Výzva 47 IROP - odborné učebny

Přihlásili jsme se do výzvy 47 podpořené Regionálním operačním programem. Finanční prostředky budou alokovány mimo jiné na rekonstrukci odborných učeben. V současnosti je projektová žádost podaná a přijatá, čekáme na schvalovací proces. Pokud se staneme příjemci dotace, znamená to rekonstrukci dvou odborných jazykových učeben, jedné přírodovědné učebny a učebny dílen - školního klubu. Celková částa žádosti se pohybuje kolem 3,5 milionu korun. Obec se bude podílet v případě schválení žádosti na financování  10 procenty.