Sponzoring

Děkujeme za sponzorský dar ve výši 5000,- Kč firmy pana Vondrovského a pana Kytky, díky kterému jsme mohli zařídit tak skvělé pohoštění pro žáky a rodiče při prvním školním dni. J. Bejček 2.9.2019

Zároveň díky firmě Bovys, která nám na tento slavnostní den také poskytla bednu ovoce a zeleniny :-)


Velké poděkování

Školní družina ZŠ Tuchlovice moc děkuje rodině Moravcových za sponzorský dar v podobě hraček z Lega. Další velké poděkování patří panu Ryvolovi za zprostředkování sponzorského daru  od firmy Lego se sídlem v Kladně. Stavebnice byly rozděleny do všech oddělení školní družiny a část do třídy 1.B.                                                                                                                                                                                                                                                                   Vychovatelky ŠD červen 2019

V září tohoto školního roku 2018/2019 jsme obdrželi sponzorský dar od fyzické osoby ve výši 10 000 Kč. Dárce si nepřeje být zveřejněn.
Moc děkujeme !! Peníze použijeme na sportovní potřeby pro děti.
 

DĚKUJEME CUKRÁRNĚ PANENKA, KTERÁ NÁM PŘISPĚLA NA ODMĚNY PRO NEJLEPŠÍ SBĚRAČE PAPÍRU PRO RECYKLACI!

Na závěr roku jsme odměnili nejpilnější sběrače poukázkami do " království sladkostí" .   28.6.2018   

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA PLESOVOU TOMBOLU NAŠEHO  26. REPRE28ZENTAČNÍHO PLESU ŠKOLY. !!!! :-)

fa. NEUMANN Tuchlovice, fa. RUMPOLD Kamenné Žehrovice, ZAHRADNICTVÍ FRANC Kamenné Žehrovice, GURMÁNKLUB Kamenné Žehrovice, fa.POSPITRANS, řeznictví U VALENTŮ Tuchlovice, cukrárna PANENKA, automoto CIBULKA,  fa. BATOLÁTKO Tuchlovice, JÍZDNÍ KOLA Tuchlovice, Družstvo jednota COOP TUCHLOVICE, železářství CVS 2000, pan Michal NEUMANN, pan Tomáš NEUMANN, pan Jaroslav KETTNER, Zemědělské družstvo KAČÁK ČELECHOVICE, AGRODRUŽSTVO Kačice, MUZEUM TGM Rakovník, Řezník-uzenář J. KUČERA KAČICE, cukrárna ŇAM ŇAM Velká Dobrá, Ing. Jindřich Pecinovský Kladno

11.2017 Líbí se vám světelná výzdoba školního nádvoří? Veliké poděkování za něj náleží panu Tužkovi, který nám svým daren prozářil jinak pošmourné podzimní dny. A třeba nebudete muset děti pobízet ráno z postele do družiny, protože ráno, kdy je ještě tma svítí nádvoří nejkrásněji :-)

V únoru 2017 jsme obdrželi od soukromé osoby finanční dar pro školu ve výši 40 000,- Kč.
Je to od člověka, který si nepřeje být jmenován, ale jemuž leží na srdci osud našich dětí a jejich vzdělávání. Moc si toho vážíme  a o vynaložených prostředcích vás budeme informovat. Štědrému a osvícenému dárci přejeme pevné zdraví a radostné dny. Moc děkujeme!
                                                                                                                             J. Bejček

Poděkování panu Kytkovi
 
Tímto bychom rádi poděkovali panu Kytkovi, který umožnil žákům 1.tříd navštívit pražskou ZOO, a to zcela zdarma!!! Tento krásný výlet nás čeká 13.6. a všichni se moc těšíme! Ještě jednou díky! 
 
 
Poděkování patří společnosti Bidvest, panu Šifrovi za zajištění občerstvení při zahájení školního roku
 

Moc rádi uvítáme jakoukoliv formu sponzoringu. Je nám jasné, že jako vzdělávací instituce vám toho moc nemůžeme recipročně nabídnout. Ale třeba bude dostačující odměnou to, že pomůžete při vzdělávání budoucí generace. Rádi zveřejníme pokud nebudete proti váš příspěvek pro naši školu na webovkách. Neváhejte nás kontaktovat.........děkujeme!