Žákovský parlament

Po dlouhé době byl ve školním roce 2016/2017 obnoven žákovský parlament, který je složen ze dvou žáků z 3. až 9. tříd. Úkolem žákovského parlamentu je vymýšlení akcí (např. barevných dnů, soutěží na Den země apod.), přednesení názorů nebo požadavků žáků . Parlament se schází jednou týdně v ranních hodinách.