Vedoucí vychovatelka:     Martina Silná   

Vychovatelka  3. - 5.tř. :  Martina Silná   

Vychovatelka  2. tříd        Renata Sedláková  Tichá

Vychovatelka 1. tříd :       Kateřina Fialová

Tel. č.:                                         734 335 218

Pravidla pro přijetí dítěte do školní družiny , platná pro školní rok 2016/2017
Školní družina je určena přednostně pro žáky 1., 2. a 3. třídy, poté pak pro žáky 4. a 5. tříd. Její kapacita je omezená počtem maximálně 90 dětí, tento počet tedy nelze překročit.
Do školní družiny budou přijímány pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni. Pouze v případě nenaplněné kapacity můžeme přijmout děti ostatní.
Přijmutí žáka do školní družiny bude upřednostněno těm, kteří budou mít celotýdenní docházku v plném režimu – minim. 3 dny v týdnu.
Přihlášku, prosím, předejte do školní družiny k rukám vychovatelek, a to nejpozději do 9.9.2016

Provoz školní družiny:

  1. ranní provoz od 6:30 hod. – 7:30 hod
  2. odpolední provoz od 11:25 – 16:30 hod.
 


Žáky první třídy si paní vychovatelka vyzvedne ihned po skončení vyučování.
Změna odchodu dětí u družiny je nutná rodiči nahlásit vždy písemně, a to v jakémkoliv případě uvolnění. Nelze děti uvolňovat na základě telefonického hovoru!  Formulář pro mimořádné uvolnění ze družiny ke stažení zde.

Poplatek za provoz:

  1. celodenní školní družiny je 80 Kč měsíčně/dítě
  2. odpolední školní družiny je 75 Kč měsíčně/dítě
  3. ranní školní družiny je 30 Kč měsíčně/dítě

Výběr platby vždy za pololetí (září-leden a únor-červen)
Do konce září vybíráme jednorázový příspěvek na výtvarný materiál 150 Kč.